E-mail: browar@hotel-metropolitan.pl
Kontakt: +48 17 777 14 20

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

INFORMACJA

O DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Konsorcjum 2 sp. z o.o. z siedzibą al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów KRS nr 0000650464 NIP 5170378349, zwana dalej „Hotelem”.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.
 3. Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 6. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 7. Firmom księgowym współpracującym z Hotelem,
 8. Kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,
 9. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
 10. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu,
 11. Firmom kurierskim i pocztowym,
 12. Biurom podróży.
 13. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 14. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.
 15. Ponadto, Hotel udostępnia adres daneosobowe@konsorcjum2.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
https://browar-manufaktura.pl/wp-content/uploads/2017/05/manufaktura-mini-photo.jpg

BROWAR MANUFAKTURA RZESZÓW

Otwarty:
Poniedziałek – Niedziela
od 9:00 do 24:00